top of page
Aveva System Platform 2020  אינסטרומטריקס הנדסה

Wonderware Prometheus

מערכת פיתוח בקרים אחידה ומהפכנית המיתרת את עבודת עדכוני לוגיקת הבקרה המפעלית בסביבה של ריבוי בקרים מתוכנתים מיצרנים שונים

Prometheus

ניהול אחיד של תוכנות בקרים מתוך הHMI
ניהול אחיד של תוכנות הבקרים מתוך ה HMI 
 

אתגר ידוע ומוכר לעוסקים בתחום הבקרה התעשייתית, הוא הצורך להכיר ולשלוט בריבוי של תוכנות לניהול הבקרים המתוכנתים (PLC’s) במפעל, הואיל ונדרשת עבודה פרטנית מול כל תוכנת פיתוח של כל יצרן ויצרן בנפרד. כל שינוי קונפיגורטיבי או תכנותי בלוגיקת עבודת הבקר או לחילופין יצירת לוגיקה חדשה - מחייב חיבור לסביבת עבודה נפרדת לכל יצרן, כפילות בעבודה ובקיאות במערכות שונות . עבודה זו הנה מורכבת ודורשת התעסקות לא מבוטלת מצד צוות הבקרה המפעלי. מערכת הפרומטיאוס החדשה מבית Wonderware מהווה פתרון אוניברסלי ראשון וייחודי המאפשר ללקוח להגדיר, לתכנת ולנהל את לוגיקת הבקרה עבור כל מערכות הבקרה הקיימות ברשותו, ישירות ממקור אחד ואחיד, ה -HMI שלך, אל תפוצת הבקרים המתוכנתים, ללא שייכות לסוג היצרן או הבקר וללא התייחסות לכמות סוגי יצרני הבקרים שבמפעל.. עוד... 

שינוי פורץ דרך באופן עבודת הבקרה
 

עם פרומטיאוס תוכלו לבצע אוטומטית משימות תכנות מורכבות או שינויי הגדרות בבקרים, ולראשונה בעולם ליצור אחידות לאורך כל מרכיבי הבקרה במפעל ללא תלות בסוג הבקר, תוך חיסכון מהותי במשאבי זמן עבודה, מניעת שגיאות וצמצום הצורך בהישענות על מומחי תוכן בארגון בעלי ידע בסוגי הבקרים השונים. אם עד היום ,כדי לבצע סימולציה בין מערכות מבוססות בקרים שונים היה צורך לחבר את הבקרים ולהריץ את הלוגיקה, כיום תוכלו לבצע את הסימולציה בסביבה אחת, תוך חסכון בזמן והורדת סיכונים ותקלות. לאחר הצלחת הסימולציה עדכון הבקרים השונים יתבצע בלחיצת כפתור. לוגית הבקרה תפותח מעתה והלאה ישירות בתוך מערכת הפרומטיאוס עצמה, באופן עצמאי ומבודל מבקרי היעד ובתאימות מלאה עם תוכנת הבקר המקורית המסופקת על ידי היצרן, כך שתובטח וולידציה מושלמת והעברה חלקה של המידע ישירות אל הבקר. עוד...

שינוי פורץ דרך באופן עבודת הבקרה
קשת יתרונות לארגון AVEVA System Platform 2020
קשת של יתרונות לארגון

ארגון תעשייתי, אשר עושה שימוש במגוון יצרני בקרים מתוכנתים, יוכל למצוא מספר יתרונות בשימוש בשיטה החדשה לניהול נכסי הבקרה שלו:

צמצום דרמטי במורכבות של עבודת הבקרה ; הפחתה משמעותית של זמני setup ויישום שינויים ; צמצום עלויות עבודה ורמת ההתמחות הנדרשת מאיש הבקרה ; סטנדרטיזציה ואחידות בעבודה מול מגוון בקרים, ללא שייכות לכמות וסוגי היצרנים ; ביצוע שינויים ועדכונים בצורה קלה ושיפור בביצועי הבקרים וטווחי עבודתם ; העצמת יכולות הניהול וצמצום הפערים בין צוותי העבודה השונים ; חסכון כספי ושמירה על רציפות העבודה במפעל.

מערכת הפרומטיאוס מספקת יתרונות לכל גורם בשרשרת הבקרה המפעלית!

צפו במערכת ה Wonderware Prometheus
 

הכירו את עקרונות מערכת הפרומטיאוס. העבודה בפרומטיאוס יכולה להתחיל מלמעלה למטה תחילה בהגדרת התהליך ולבסוף החלטה לאיזה יצרן ובאיזה בקר התוכנה תמומש, או לחילופין מלמטה למעלה בבחירת רכיבי הIO והבקרים ומימושם במערכת מרכזית ואינטגרטיבית. המערכת כוללת סביבת עבודה למשתמש, המספקת את כל הדיסציפלינות ההנדסיות תוך ראיה של צרכי הפרויקט. רצף העבודה במערכת הפרומטיאוס הינו גמיש וכל נכס בקרה נבנה כרכיב מודולארי. המערכת תוכננה ופותחה כך שתהליכי פיתוח וכתיבת קוד הבקרה יבוצעו ללא קשר לזהות יצרן הבקרים. המערכת כוללת ספריות קודים פנימית עשירה ולחילופין מאפשרת שימוש בקוד קיים. עבודה עם מערכת הפרומטיאוס מייתרת את הצורך להחזיק בצוותי העבודה מומחים לתחזוקת ופיתוח בקרי Allen Bradley, Modicon, Siemens, Raspberry Pi ונוספים

bottom of page