top of page

NEW RELEASES

מוצרים חדשים, הכרזות חדשות, מוצרים בטרום השקה

NEW RELEASES AVEVA Wonderware
Wonderware 2020
 

העתיד כבר כאן. אנו שמחים וגאים על השקת גרסאות 2020 לקו המוצרים המרכזי של Wonderware, הממשיכה לאתגר את עצמה ולהגדיר מחדש את גבולות הטכנולוגיה בעולמות הבקרה. מערכות ה HMI (מוצר ה InTouch), ה SCADA (מוצר ה System Platform), ה Historian והפיתוח (מוצר ה Dev Studio) של Wonderware ממשיכות להפתיע ולרגש, והפעם החזון המנחה בפיתוח גרסאות 2020 הנו האפשרות לספק לכל ארגון, מכל סוג וגודל, את היכולת לצמצם משמעותית את משאבי הפיתוח וההטמעה של פתרונות בקרה ולייצר מומחיות בקרב שכבות שונות בארגון ללא הצורך בלימוד ארוך ומתמשך. Wonderware פונה בפתרונות 2020 הן אל שכבת מפתחי האפליקציות, הן לאנשי התחזוקה והן לרובד הניהולי העושה שימוש במידע מריצפת הייצור לטובת תהליך קבלת החלטות יעיל ומדוייק.   

NEW RELEASE Aveva Wonderware
Wonderware Prometheus
 

אתגר מוכר וסזיפי המיצר עומס מיותר בכל ארגון המנהל משימות בקרה מורכבות, טמון בניהול מגוון בקרים (PLC's) ממספר יצרנים ויצירת הסטנדרטיזציה הנדרשת בניהול אסטרטגיות בקרה באמצעות מערכות HMI / SCADA שונות. Wonderware Prometheus הנו הפתרון הראשון והיחיד להטמעת קונפיגורציה אחידה המתכננת ומגדירה את קוד הבקרה שלך אל תוך כל מערכות הבקרה הארגוניות שברשותך, מרמת ה HMI אל עבר הבקרים וה- I/O. באמצעות Wonderware Prometheus תוטמע סביבת פיתוח אחת ואחידה לכל אתגרי ומשימות הבקרה האירגוניות, ללא תלות ושייכות לייצרן ולסוג הבקר.

bottom of page