top of page

קהילת מומחי Wonderware בישראל

אינסטרומטריקס סופטוור מקפידה על ליווי, תמיכה, הדרכה והכשרה של חברות אינטגרציה והנדסה מובילות בישראל

למיקסום חווית עבודתכם בהטמעת מערכות Wonderware ומיצוי יכולותיהן הטכנולוגיות

להלן רשימת אינטגרטורים מומלצים בעלי הידע והניסיון הנדרשים

 

Site Title

טכנולוגיה

אינטגרטורים

טכנולוגיה

אדיר בקרה - אינטגרטורים מומליצים על ידי אינסטרומטריקס הנדסה
SOLID אינטגרטורים מומלצים על ידי אינסטרומטריקס הנדסה
ביוסופט אינטגרטורים מומלצים על ידי אינסטרומטריקס הנדסה
ביופארמקס אינטגרטורים מומלצים על ידי חברת אינסטרומטרוקס הנדסה
נוגה מערכות בקרה אינטגרטורים מומלצים על ידי אינסטרומטריקס הנדסה
מגמה גרופ אינטגרטורים מומלצים על ידי אינסטרומטריקס הנדסה
Applitech אפליטק אינטגרטורים מומלצים על ידי אינסטרומטריקס הנדסה
טומטיק אינטגרטורים מומלצים על ידי אינסטרומטריקס הנדסה

צור קשר לפרטים ולמידע נוסף

 .רשימה זו הוכנה על פי הכרותנו את החברות ואין בה מכדי לגרוע מידע או מניסיון של חברות אינטגרציה אחרות. אין חשיבות לסדר ההופעה

bottom of page