top of page

MES / MOM

מערכת מודולרית המרכיבה את פתרון ה MES המדוייק ביותר, לניהול תהליך הייצור המפעלי

Model-Driven Manufacturing Execution System - AVEVA
Wonderware MES Operations
 

מערכות אוטומציה תעשיתיות מאופיינות ביכולת לבצע משימות תפעוליות לאורך זמן, אך נשלטות על ידי אסטרטגית הייצור המפעלית הקובעת מה לייצר, היכן לייצר, מתי לייצר ובאיזה אופן ומוגדרת על ידי צוות התפעול הארגוני. מערכת ה MES של Wonderware מסנכרנת בין כל צעד וצעד בתהליך הייצור ומאפשרת שליטה מלאה בתפעול, בביצוע ובאיכות הביצוע של המשימות השונות

Model-Driven Manufacturing Execution System Performance- AVEVA
Wonderware MES Performance
 

הבטחת עבודה תפעולית רציפה וביעילות שיא של הציוד הקשור בתהליכי הייצור השונים בארגון היא המפתח לצמצום עלויות ייצור ולהרחבת היכולות התחרותיות. הטמעת מערכת Wonderware MES Performance היא הצעד הראשון להשגת כושר ייצור איכותי, יעיל, מתמשך ובעל הביצועים הטובים ביותר הניתנים להשגה בקווי הייצור הקיימים ברשותכם

Model-Driven Manufacturing Execution System  Quality - AVEVA
Wonderware MES Quality
 

תוכנת MES Quality מספקת את כל מה שמפעלכם זקוק לו על מנת לשלוט בציוד, בתהליכים ובאנשים הקשורים לייצור איכותי ויעיל. שימוש בכלי בקרה סטטיסטיים, SPC, יאפשר יישום של איכות ביצועים נדרשת ויבטיח שאף מוצר לא ייצא את שערי המפעל לפני שעמד בדרישות הפנימיות שנקבעו עבורו, בדרישות לקוח הקצה או בדרישות הרגולציה אם קיימות

Aveva InBatch
Wonderware InBatch
 

בהתאם לסטנדרט ISA-88 לבקרת אצווה, תוכנת Wonderware InBatch מגדירה את ההנחיות ואת הפיקוח לניהול מרשמים/מתכונים ולייצור אצווה. המערכת מבצעת אוטומטיזציה של תהליכי האצווה להבטחת איכות ייצור מתמשכת בהתאם למפרטי המתכונים שמעורבים בתהליך, להגברת הייעילות התפעולית ולקיצור זמני הייצור ויציאת המוצר לשוק

Aveva Recipe Manager Plus
Recipe Manager Plus
 

מערכת ניהול מרשמים/מתכונים מתקדמת להפשטה של תהליך ההוצאה לפועל של ייצור מבוסס מתכון. התוכנה מסייעת בניהול מגוון גדול של סוגי מוצרים, ביעילות ותוך שמירה על איכות הייצור. המערכת מפשטת את תהליך ההגדרה של מוצרים חדשים בתהליך הייצור, מצמצמת את כמות המתכונים ומרחיבה את יכולות השליטה והבקרה של אנשי התפעול 

bottom of page