top of page

HISTORIAN & IIM

Industiral Information Management - מערכת לאיחסון מידע היסטורי, כלים פורצי דרך ליישום דו"חות בקרה ומערכת לניהול וניתוח המידע התפעולי, גם מול מערכות HMI אחרות הקיימות ברשותך

Aveva Wonderware Historian
Historian 2017 DataBase Server
 

בסיס הנתונים Wonderware Historian הוא מערכת אגירת ושמירת מידע תפעולי היסטורי העוצמתית והחדשנית ביותר. באמצעות שליפה יעילה ומהירה יותר של מידע היסטורי (שליפת מידע של שנה מלאה בטווח של פחות משניה אחת!) מתאפשרים תהליכי ניתוח מידע מדוייקים יותר, מתאפשרים תהליכי קבלת החלטות נכונים יותר ומתאפשרת השגת ביצועים תפעוליים יעילים הרבה יותר. עכשיו בגרסת 2017 החדשה והמתקדמת!

Aveva Insight
Historian Database Server On-Line
 

מערכת מקוונת ומאובטחת לאיסוף, שמירה וצפייה של מידע תפעולי היסטורי לקבלת החלטות עיסקיות חכמות ויעילות. קבלת תמונה מושלמת אודות ההתנהלות התפעולית בארגון, בגישה פשוטה, בצורה קלה ליישום, מכל מקום בעולם ובאופן החסכוני והיעיל ביותר, מעולם לא היתה משתלמת יותר כמו בשימוש עם מערכת ה Wonderware Historian On-Line

AVEVA Wonderware Historian Client
Historian Database Client
 

Wonderware Historian Client הנה תוכנת תחקור, ניתוח ודיווח עוצמתית שמשדרגת את השליטה האירגונית בתובנות המתקבלות מצפייה בנתוני הייצור והתפעול. המידע שלכם עובד בשבילכם ומאפשר הצצה עמוקה אל מגמות, תהליכים, השפעות, התראות וכל מידע תפעולי שמעניין את אנשי הבקרה, ההנדסה והניהול בארגון, באמצעות גרפים, דו"חות וצפייה מקוונת

Wonderware Insight Application
SmartGlance Mobile App 
 

אפליקציה סלולרית לסמארטפונים, טבלטים ושעונין חכמים הניתנת להורדה בחנויות האפליקציות השונות ומאפשרת צפייה בזמן אמת במידע התפעולי, במידע ההיסטורי, בתהליכי הבקרה המפעלית ובכל מכשיר בתהליך המחובר למערכת ה OT ומייצר מידע תפעולי שחשוב לך לנטר, מכל מקום ובכל זמן שתחפוץ

AVEVA Wonderware Intelligence BI
Wonderware Intelligence 
 

איסוף וריכוז של כל המידע הנוצר על ידי מגוון מקורות המידע התפעולי בארגון, למערכת מידע מרכזית אחת המאפשרת חשיפה של קשרי המידע והקשרים התפעוליים בין המרכיבים השונים של רשת ה OT המפעלית, ומספקת ניתוח של Big Data באמצעים קלים ליישום כך שניתן לעקוב אחרי הביצועים החשובים לארגון באופן בהיר ונוח ליישום

Dream Reports
Dream Report System 
 

מערכת ה Dream Report של Wonderware מאפשרת הפקה של דו"חות תפעוליים מקצועיים, עשירים ועמוקים באמצעים טכנולוגים מתקדמים אך פשוטים ונוחים ליישום. בזכות פשטות ההפצה הפנים ארגונית של התוצרים מתאפשרת אחידות מידע בין השכבות השונות בארגון, כבסיס לקבלת החלטות תפעוליות הנשענות על ביצועים בפועל ועל תחקור אמיתי ומדוייק של המידע הנוצר מהם

bottom of page